nuntana.co.thnuntan banner
โรงเรียนกวดวิชา นันทนา
โรงเรียนกวดวิชา นันทนา

   รู้จักเรา
  ดาวน์โหลดใบปลิว
ผู้ที่ online อยู่ 1 คน
ผู้ที่เข้าชมวันนี้ 32 คน
ผู้ที่เข้าชมทั้งหมด 165554 คน
 

ด่วน! กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น �.1-�.6 แล� �.1 - �.3 ภาคเรียนที� 1/2565 แล� เรียนตอนเย็นทุกวั� (จันทร์-พฤหัสบดี) สนใจสมัครเรียนได้ทุกวันที่ �.นันทนา 081-493-0396, 086-403-4895 หรือที่กวดวิชานันทนาซาฟารี แล� กวดวิชานันทนาเพอร์เฟค ได้ทุกวันไม่มีวันหยุ�

 
 

 

     โรงเรียนกวดวิชานันทน�
เสริมความรู�
เพิ่มพูนปัญญา
ฝึกทักษะทางการศึกษ�
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
มาเรียนที� “นันทนา� กันเถอ�
เรารู้ดีว่า...
“พ่อแม่รักลูกปานแก้วตา
จึงส่งลูกรักมาให้ครูสอ�
ครูจะรักเมตตาเอื้ออาทร
สั่งสอนลูกศิษย์เหมือนลูกครู�

nuntana.co.th

โรงเรียนกวดวิชานันทน� มี 2 สาขา

กวดวิชานันทนาซาฟาร� ริมถนนเลียบคลองสอ� เขตคลองสามว�

กวดวิชานันทนาเพอร์เฟค ถนนรามคำแห� �.รามคำแหง 164

เปิดสอน เสาร์เช้� - เสาร์บ่าย แล� อาทิตย์เช้� และเรียนตอนเย็นทุกวันจันทร� ถึ� พฤหั�
สอนเสริมความรู้ปูพื้นฐานเน้นความเป็นเลิ� 5 วิชาหลัก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร� อังกฤษ ภาษาไท� สังคมศึกษา ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิกา� หลักสูตร Gifted และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (EP) และติวเข้มหลักการคิดวิเคราะห์
ตามแนวข้อสอบ O-Net �.6, �.3
เปิดสอนตั้งแต่ชั้� �.1-�.6, �.1-�.3 เพิ่มเกรดในชั้นเรียน

เพื่อสอบเข้� �.�.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง

   
โรงเรียนกวดวิช� นันทนา �.�.กวดวิชานันทนาซาฟาร� (บ้านครูนันท์)
�.เลียบคลองสอ� เขตคลองสามว� (ใกล้ซาฟารีเวิลด�)

เปิดสอน เสาร์เช้� เสาร์บ่าย วันอาทิตย์เช้� แล� เรียนตอนเย็นทุกวั�
(จันทร์-พฤหั�)

สอนเสริมความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิกา� เปิดสอนตั้งแต่ชั้� �.1-�.6 , �.1-�.3 เพิ่มเกรดในชั้นเรียนเพื่อสอบเข้� �.�.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง เรียน 5 วิชาหลัก(วิทย�,คณิต,อังกฤษ,สังค�,ภาษาไท�)
หลักสูตร Gifted แล� EP

อ่านเพิ่ม»
โรงเรียนกวดวิช� นันทนา �.�.กวดวิช�"นันทนาเพอร์เฟค"

เปิดสอน ทุกวันเสาร์ 5 วิชาหลัก วิทย� คณิต อังกฤษ สังค� ภาษาไท�ละความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิกา� เปิดสอนตั้งแต่ชั้� �.3-�.6 เพิ่มเกรดในชั้นเรียนเพื่อสอบเข้� �.�.รัฐบาลที่มีชื่อเสียง เรียน 5 วิชาหลัก(วิทย�,คณิต,อังกฤษ,สังค�,ภาษาไท�)

อ่านเพิ่ม»
   

โรงเรียนกวดวิช� นันทนา
มี 2 สาขาเปิ�

เสาร์ - อาทิตย� แล� เรียนตอนเย็นทุกวั�

Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895

โรงเรียนกวดวิชานันทนาสาขาซาฟาร� (บ้านครูนันท์)

เลขที� 278/188-189 ถน� เลียบคลองสอ�
เขตคลองสามว� กท�.
Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895,02-908-0933
โรงเรียนกวดวิช� นันทนาเพอร์เฟค

เลขที� 11/2 ซอยรามคำแห� 164 ถนนรามคำแห�
เขตมีนบุร� กท�.  Tel: 02-917-4962

08-1493-0396,08-6403-4895


E-mail: wilasinee.ae78@hotmail.com
Copyright© 2009 by โรงเรียนกวดวิช� "นันทนา"